Mesozoikum — Deutsch Slowenisch Übersetzung1 found

Mesozoikum (n) (n) (Geologie) mesozoikum (n) (Geologie)
See all Deutsch Slowenisch translation →

Mesozoikum — Deutsch Polnisch Übersetzung2 found

Mesozoikum (n) era mezozoiczna
Mesozoikum (n) (v) mezozoik (m) (v)
See all Deutsch Polnisch translation →

Mesozoikum — Deutsch Tschechisch Übersetzung1 found

Mesozoikum (n) Mezozoikum
See all Deutsch Tschechisch translation →